Posts Tagged ‘DAJJAL sudah muncul!’

Keajaiban Manusia Dajjal, Awas Dajjal Sudah Muncul!

Manusia Dajjal Sudah Muncul!!!

Saya pernah membaca suatu hadits yang intinya ” dajjal akan muncul ketika dajjal tak dibicarakan/tak diingat oleh seorang pun”.. sebentar saya kirimkan tulisan dibawah ini:

keterangan: kata “saya” maksudnya adalah Syeikh nashiruddin al-albani (ahli hadits zaman kini/penulis buku). Buku: NABI ISA AS VS DAJJAL,Penulis: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani

Pendahuluan Penulis, Sebab ditulisnya Kitab Ini :

baca selengkapnya…